Qədim tarixə, mədəniyyətə və adət-ənənələrə malik olan Azərbaycanın rayonları müxtəlif xüsusiyyətlərilə bir-birindən fərqlənir. Rayonlarımız ayrı-ayrılıqda nəyiləsə tanınırlar.Gədəbəy rayonu isə daha çox tarixi ilə yada qalır”.

“Rayonlarımızın hər biri bir xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Gədəbəy rayonu dedikdə isə ilk ağlıma gələn almanlar, onların orada yaratdığı mis mədənləridir”.Gədəbəy onun üçün daha çox tarixi assosiasiya yaradır.Gədəbəy rayonunu daha çox folkloru ilə tanıyır. Gədəbəyin Azərbaycan aşıq məktəbində özünəməxsus yeri olduğunu bildirən partiya sədri dedi ki, digər tərəfdən rayonun təbii mənzərələri, təbiəti, dağı, dərəsi, turizm üçün əlverişli imkanlara malikdir.“Gədəbəy” deyəndə bu üç şey ağıla gəlir. Gözəl təbiəti olan rayon, kartof  istehsalında ixtisaslaşan rayon, qızıl mədənləri olan rayon”. 
Gədəbəy kənd təsərrüfatı sahəsində artıq ixtisaslaşıb:
“Düzdür, bu rayonda heyvandarlıq da inkişaf edib, amma kartof əkini daha çox yayılıb və inkşaf edib”.Bundan əlavə,son zamanlar qızıl mədənlərinə olan maraq artıb, Gədəbəy rayonu da məhz bu baxımdan qızıl yataqlarının olması ilə yada düşür.Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more