~ƏLIYEV SABIR ISFƏNDIYAR OĞLU~

Əliyev Sabir İsfəndiyar oğlu 6 may 1950-ci ildə Gədəbəy rayonunun Gədəbəy qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Gədəbəy qəsəbə orta məktəbinin birinci sinfinə getmiş və 1967-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Həmın il H.Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin əyani fizika şöbəsinə qəbul olunmuş və 1971-cu ildə həmin institutu bitirmişdir. 1972-1973-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1973-1976-cı illərdə H.Zərdabi adına KDPİ-nin fizika kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 1976-1979-cu illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Fizika İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun fizika kafedrasına göndərilmişdir. Orada laborant, assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir. 1984-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin keçmiş Tətbiqi fizika, hal-hazırda Ümumi fizika kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 1978-ci ildən başlayaraq fizika fənni üzrə keçirilən elmi seminarlarda və keçmiş ittifaq üzrə müxtəlif şəhərlərdə keçirilən elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 100-dən artıq elmi-metodiki məqalənin, 4 metodiki göstərişin, 2 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsinin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun elmi məqalələri respublikamızın, keçmiş ittifaqın və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuşdur.