~ƏLIYEV SABIR ISFƏNDIYAR OĞLU~

Əliyev Sabir İsfəndiyar oğlu 6 may 1950-ci ildə Gədəbəy rayonunun Gədəbəy qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Gədəbəy qəsəbə orta məktəbinin birinci sinfinə getmiş və 1967-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Həmın il H.Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin əyani fizika şöbəsinə qəbul olunmuş və 1971-cu ildə həmin institutu bitirmişdir. 1972-1973-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur. 1973-1976-cı illərdə H.Zərdabi adına KDPİ-nin fizika kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 1976-1979-cu illərdə Azərbaycan SSR EA-nın Fizika İnstitutunun əyani aspirantı olmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun fizika kafedrasına göndərilmişdir. Orada laborant, assistent, baş müəllim və dosent vəzifələrində işləmişdir. 1984-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2005-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin keçmiş Tətbiqi fizika, hal-hazırda Ümumi fizika kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 1978-ci ildən başlayaraq fizika fənni üzrə keçirilən elmi seminarlarda və keçmiş ittifaq üzrə müxtəlif şəhərlərdə keçirilən elmi konfranslarda elmi məruzələrlə çıxış etmişdir. 100-dən artıq elmi-metodiki məqalənin, 4 metodiki göstərişin, 2 ədəd müəlliflik şəhadətnaməsinin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir. Onun elmi məqalələri respublikamızın, keçmiş ittifaqın və xarici ölkələrin elmi mətbuatında dərc olunmuşdur.Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more