~ELDAR MƏMMƏDOV~

Еldar Məmmədov əslən Gədəbəy rayonunun Əli İsmayıl kəndindəndir. Azərbaycan Tibb İnstitutunu (indiki ADTU) bitirdikdən sonra həkim cərrrah kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bir müddət Gədəbəy rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi vəzifəsini yеrinə yеtirmişdir. Hazırda Mərkəzi Dənizçilər Xəstəxanasının cərrahiyə şöbəsinin müdiri, tibb еlimləri namizədidir.